Thiên Long PK
Thiên Long PK - Free Play Thien Long Bat Bo
   
  #
  Nhân vật
  cs
  M.P
  1
  SCaCa
  75
  Thiên Long
  2
  MaziaOzawa
  24
  Tiêu Dao
  3
  Root
  19
  Võ Đang
  4
  iToxic
  17
  Nga My
  5
  Ch7
  13
  Võ Đang
  6
  Valkyrie
  9
  Tiêu Dao
  7
  Hc
  8
  Thiên Long
  8
  Bm
  6
  Thiên Long
  9
  MoCon
  6
  Võ Đang
  10
  MRzBinz
  4
  Tiêu Dao
  Cập nhật lúc 23h hàng ngày.

TLBB Private